Banken helpen landbouwers in moeilijkheden

De banksector is er zich van bewust dat de vele veranderingen op de landbouwmarkt heel wat uitdagingen meebrengen voor de landbouwsector, in het bijzonder voor de zuivel- en varkensvleesproducenten. 

Hij besteedt dan ook aandacht aan de algemene financiële toestand en liquiditeitspositie van de landbouwbedrijven. Daarbij wordt de situatie van elk bedrijf afzonderlijk bekeken om een oplossing te kunnen bieden voor de eventuele liquiditeitsproblemen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd. 

Overleg

De banksector heeft overleg gepleegd met de landbouworganisaties (Boerenbond, ABS en FWA). Op dat overleg waren ook de federale ministers Willy Borsus, Minister van Landbouw, en Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van economie, en gewestministers van Landbouw, Joke Schauvliege en René Collin aanwezig.

Het bericht dat Febelfin op 26 augustus 2015 op haar site heeft gepubliceerd omtrent het overleg, kunt u hier nalezen. 

Afspraken

Tijdens dat overleg werd afgesproken dat

 

Tags: