Begeleiding en steun

We lichten kort de Europesefederale en regionale maatregelen toe en verwijzen door naar andere informatiebronnen voor meer gedetailleerde informatie.