Cybersecurity en ondernemingen : is uw onderneming er klaar voor?

20 september 2016

9u - 12u30 | FOD Economie , City Atrium - Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel | Deelname is gratis

De FOD Economie en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), in samenwerking met de Cyber Security Coalition, het Federal Computer Crime Unit (FCCU),  “l’Union des Classes moyennes” (UCM), De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en het Centre de Recherche Information Société (CRIDS), nodigen u uit op een ontmoeting met als thema:

“Cybersecurity en ondernemingen : is uw onderneming er klaar voor?”

Deze ontmoeting wordt georganiseerd in het kader van de omzetting van de Europese richtlijn “Network & Information Service” (NIS) in Belgisch recht en het binnenkort in werking treden van de recente Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

Programma

In korte tijd krijgt u een overzicht van de actuele ontwikkelingen inzake cybersecurity. Na verloop van deze bijeenkomst weet u welke recente wetsbepalingen in de nabije toekomst een impact hebben op ondernemingen, en krijgt u een beter inzicht in de risico’s waaraan uw onderneming is blootgesteld. U krijgt tevens enkele best practices mee die u ertegen kunnen beschermen. 

Het volledige programma kan u terugvinden op de website van de FOD Economie

Gratis deelname

De deelname is gratis maar inschrijving is verplicht, ten laatste voor 16 september. Mogelijkheden om u in te schrijven vindt u hier