De coronacrisis drukt haar stempel op het verloop van de kredietomloop

17/12/2020

De coronacrisis weegt sterk op de economische activiteit. Ondernemingen hebben dan ook minder nood aan kredieten om werkkapitaal en investeringen te financieren. In het derde trimester van 2020 werden opnieuw minder ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2019. Die daling vertaalde zich ook in de productie van nieuwe kredieten.

Het uitstaand volume aan ondernemingskredieten, daalde lichtjes in vergelijking met vorig kwartaal, maar lag eind september 2020 nog 3,6% hoger dan een jaar eerder en bereikte 168,6 miljard euro. Begin 2020 was er nog een uitgesproken positieve sprong in de jaarlijkse groei van de opgenomen ondernemingskredieten. Vanaf juni tot september 2020 komt de jaargroei beduidend lager te liggen. 

De financiële sector zet meer dan ooit in op de ondersteuning van de economie, dat blijkt onder meer uit de lage weigeringsgraad. De weigeringsgraad is slechts licht gestegen in vergelijking met de weigeringsgraad in de derde trimesters van de 2 vorige jaren en ligt nog steeds op een laag niveau. De banken blijven dus vrij vlot krediet verlenen niettegenstaande de moeilijke sanitaire en economische situatie die zeker een negatieve impact heeft op de kwaliteit van heel wat kredietaanvragen.  

Het volledige persbericht is terug de vinden op de Febelfin website: De coronacrisis drukt haar stempel op het verloop van de kredietomloop | Febelfin

Meer over: