Krediet aan ondernemingen

  • Crowdfunding of participatieve financiering heeft de wind in de zeilen. Blijkbaar wordt crowdfunding overal ter wereld in toenemende mate beschouwd als een alternatief voor de klassieke vorm van financiering. Ook België speelt in op die trend, weliswaar in geringere mate in vergelijking met andere landen. 

  • De regionalisatie van het Participatiefonds werd in 2014 een feit met de zesde staatshervorming. Via haar dochtermaatschappij Brupart werd de GIMB door de Brusselse regering belast met de toekenning van leningen voor beroepsdoeleinden en met de begeleiding, twee opdrachten die vroeger onder de verantwoordelijkheid vielen van het federaal Participatiefonds. Dankzij die regionalisatie konden de diverse maatregelen op het gebied van kredietverlening en begeleiding worden herzien, vereenvoudigd en aangepast. 

  • Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bedroeg eind 2014 iets meer dan 128 miljard euro. Ten opzichte van eind 2013 betekent dit een stijging van 1%. De beperkte groei kan worden toegeschreven aan de haperende kredietvraag. Na wat leek op een mogelijke heropleving in de eerste drie kwartalen, daalde het aantal kredietaanvragen opnieuw sterk in het vierde kwartaal van 2014, waardoor de evolutie op jaarbasis een negatief verloop kende. Dit ondanks de zeer lage rentetarieven, die lenen nog nooit zo goedkoop maakten. De kredietproductie daarentegen kende een positieve evolutie over 2014 dankzij de gedaalde weigeringsgraad.

     

  • In tegenstelling tot vorige jaren, zijn de Europese bankiers minder optimistisch over de kansen op economisch herstel in Europa. Wel gaan ze ervan uit dat hun instelling het in financieel opzicht beter zal doen in 2015 niettegenstaande de lage rentetarieven. Opvallend is ook dat de bankiers een versoepeling van het kredietbeleid voor de meeste sectoren in het vooruitzicht stellen, vooral dan ten gunste van KMO’s.

  • Febelfin heeft een drieledig voorstel gedaan dat er moet toe bijdragen dat ondernemingen naar de juiste vorm van korte termijn financiering worden geleid.

  • Hoewel elke bank haar eigen kredietratingmodellen hanteert, maakte het platform Financiering van ondernemingen een overzicht van de belangrijkste factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de kredietrating van uw onderneming.

  • Om de informatieverstrekking te verbeteren en ondersteuning te bieden aan ondernemingen en hun adviseurs inzake financiering in ruime zin, heeft het platform deze website opgezet.

Pagina's