Krediet aan ondernemingen

  • De kredietinstellingen en ondernemingen zijn zich ervan bewust dat een goede en langdurige relatie gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en vertrouwen.

  • De kredietinstellingen en ondernemingen zijn zich ervan bewust dat een goede en langdurige relatie gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en vertrouwen.

  • Febelfin heeft een opiniestuk ingestuurd bij de kranten De Tijd en L'Echo als reactie op het artikel "Crowdfunding zet steile opmars in België in" dat in De Tijd was verschenen op 28 november 2014. 

  • In het derde kwartaal van 2014 aanvaarden de Belgische banken opnieuw meer kredieten aan ondernemingen dan in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013. Voor het tweede jaar op rij is de weigeringsgraad dan ook gedaald en bereikte hij zijn laagste niveau sinds 3 jaar. Positief voor de ondernemingen zijn ook de lage rentetarieven die een absoluut laagtepunt kennen. Hierdoor blijft lenen voor een onderneming goedkoop. Wat betreft de omloop van de kredieten aan ondernemingen is een stabilisatie merkbaar. Eind september 2014 bedroeg die 127,8 miljard EUR, een stijging van ongeveer 1 miljard EUR tegenover vorig jaar. Dit blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin.

  • Een adviseur zoals een boekhouder, accountant, fiscalist, belastingconsulent of bedrijfsrevisor kan op basis van zijn kennis en ervaring ondernemingen helpen bij het uitwerken van financieringsoplossingen en het voorbereiden van een kredietdossier, en dit tijdens de verschillende stadia van het kredietverleningsproces.

  • In het platform 'financiering van ondernemingen' werd een consensus bereikt over drie voorstellen m.b.t. de funding loss :

  • Febelfin heeft een drieledig voorstel gedaan dat er moet toe bijdragen dat ondernemingen naar de juiste vorm van korte termijn financiering worden geleid.

  • De banken zullen hun medewerkers die in relatie staan met ondernemers, erop wijzen hoe belangrijk het is dat:

  • Uit het overleg binnen het platform Financiering van ondernemingen bleek dat de talrijke vormen van financierings- en/of waarborgsteun die de verschillende overheden in België aan ondernemingen bieden, te weinig gekend zijn door de ondernemingen.

  • Febelfin lanceerde in september 2010 een eigen kredietbarometer op basis van een bevraging bij haar leden die actief zijn op het gebied van kredietverstrekking aan ondernemingen.

Pagina's