Antwoordtijd

De bank streeft ernaar om, op basis van een goed gedocumenteerde kredietaanvraag en in normale omstandigheden, ondernemingen binnen 14 bankwerkdagen een antwoord te geven op hun aanvraag, tenzij een andere termijn werd overeengekomen.

U kan hierbij helpen door het opmaken van een goed gedocumenteerde kredietaanvraag.