Energiebesparende investeringen

Om de financiering van energiebesparende of groene investeringen te faciliteren, werkten Agoria, de federatie voor de technologische industrie, en Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een tool uit die banken ondersteunt bij het evalueren en vlotter behandelen van kredietaanvragen voor dergelijke investeringen.

Het gaat om een referentielijst die voor energie-efficiënte basistechnologieën aangeeft welke besparing deze opleveren. Dankzij de lijst kunnen banken inschatten of de vooropgestelde besparingen die leveranciers en ontleners aangeven effectief zullen worden gerealiseerd.

Klik hier om het artikel te bekijken dat hierover is verschenen in de mei editie van ITM ( Industrie Technologie & Management ).

Christ'l Joris, Voorzitster Agoria, over groene investeringen

 

 

 

 

    Tags: