Motivering kredietweigering

De banken zullen hun medewerkers die in relatie staan met ondernemers, erop wijzen hoe belangrijk het is dat:

  • zij realistische verwachtingen creëren bij de ondernemer, wanneer hij zijn kredietaanvraag indient en bespreekt met de bank. Dit kan onder meer door gericht vragen te stellen en te zoeken naar de nodige verduidelijking, om zo een goed inzicht in de kredietaanvraag te verkrijgen.
  • zij, binnen de afgesproken antwoordtijd, duidelijk de redenen aangeven waarom het krediet niet wordt toegekend.
Tags: