Overheidsmaatregelen

Uit het overleg binnen het platform Financiering van ondernemingen bleek dat de talrijke vormen van financierings- en/of waarborgsteun die de verschillende overheden in België aan ondernemingen bieden, te weinig gekend zijn door de ondernemingen.

Het platform engageerde zich om bij te dragen tot de bekendheid van die maatregelen onder meer door informatie te verstrekken via deze website.

Tags: