Welke elementen hebben een positieve invloed op de kredietrating?

U kunt uw kredietrating actief beheren en verbeteren door:

1. In een voldoende en gezonde rentabiliteit/terugbetalingscapaciteit te voorzien met behulp van:

 • een voldoende, stabiele en stijgende bedrijfswinstmarge
 • een goed risicobeheer (rente, deviezen, verzekeringen, … ) waardoor onverwachte voorzieningen en kosten, en niet-bedrijfsgebonden resultaten worden voorkomen
 • een gezonde investerings- en financieringsmix.

2. Het beheer van klanten, leveranciers en voorraad en de behoefte aan bedrijfskapitaal te optimaliseren door:

 • klanten- en leverancierskrediet en -risico’s actief te beheren
 • de rotatie van de voorraad te beheren
 • het concentratierisico te beperken.

3. De kapitaalstructuur te versterken dankzij:

 • winstreserveringen
 • uitleg over het bestaan van achtergestelde lening/rekening courant passief
 • kapitaalinbreng bij groei en investeringen.

4. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie te verschaffen over elementen die de financiële cijfers kunnen beïnvloeden onder meer door:

 • het effect van kostenbesparingen toe te lichten
 • nieuwe vaststaande contracten voor te leggen
 • de situering van de onderneming in de sector en de aanwezige managementervaring mee te geven.
Tags: