Kredietverlening ondernemingen: positieve signalen rond mogelijk duurzaam herstel kredietvraag

28 oktober 2015

Resultaten van de Febelfin Kredietbarometer voor het tweede kwartaal van 2015

Uit de resultaten van de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de kredietvraag in het tweede kwartaal van 2015 een verdere voorzichtige heropleving kent. Deze positieve evolutie lijkt te danken aan het verbeterend economisch klimaat en de zeer voordelige rentevoeten. Zo schommelt de gemiddeld gewogen rentevoet rond de 2%. 

Uit studies van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt tevens dat de banken kredieten blijven verlenen aan soepele kredietvoorwaarden. Dit vertaalt zich in een aanhoudend positieve evolutie van de kredietproductie en een historisch lage weigeringsgraad. Dit alles heeft een positief effect op het uitstaand kredietvolume dat in juni 2015 net geen 132 miljard EUR op de teller had staan.

 

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “Uit de resultaten van de Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de kredietvraag van ondernemingen een verdere voorzichtige heropleving kent. Daarmee behoort een periode die gekenmerkt werd door een eerder haperende kredietvraag vermoedelijk tot het verleden. De kredietdynamiek wordt tevens gesterkt door het soepel kredietverleningsbeleid van de banken. Dit blijkt ook uit de weigeringsgraad die in het tweede kwartaal van 2015 zijn laagste niveau ooit bereikt.”  

Weigeringsgraad op laagste peil ooit

De banken blijken een soepel kredietverleningsbeleid te blijven hanteren. Deze versoepeling uit zich in de evolutie van de weigeringsgraad en is te danken aan een intensere concurrentie tussen banken in hun zoektocht naar goed voorbereide en onderbouwde kredietdossiers.

De weigeringsgraad bereikte in het tweede kwartaal van 2015 zijn laagste niveau ooit sinds het begin van de metingen in 2009. 

Kredietvraag neemt voorzichtig toe

De kredietvraag nam in het tweede kwartaal van 2015 zowel in aantal als in bedrag toe t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze positieve evolutie komt na een periode die zich kenmerkte door een eerder haperende kredietvraag. Het monetaire beleid van de ECB speelt hierin ongetwijfeld een belangrijke rol. Daarenboven kan de tegenvallende groei van bankkredieten aan bedrijven in de eurozone (slechts + 0,1% in september 2015) de druk op de ECB verhogen om nog meer gelden in de economie te pompen.

Kredietvolume piekt

De combinatie van de heroplevende kredietvraag en de toenemende kredietproductie heeft ervoor gezorgd dat het uitstaand volume aan ondernemingskredieten piekte in mei 2015 met meer dan 132 miljard EUR op de teller. Het tweede kwartaal van 2015 werd afgesloten met een uitstaand volume van net geen 132 miljard EUR.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin“Uit een recente publicatie van de NBB blijkt dat de toename van de kredietvraag en de versoepeling van de kredietvoorwaarden zich ook in het derde kwartaal van 2015 hebben verdergezet. In de komende periode zal het van belang zijn dat het economisch herstel hopelijk duurzaam aan kracht kan winnen, wat zowel door ontwikkelingen op mondiaal niveau (groeivertragingen in China en de opkomende landen) als door aspecten van beleidshervorming (Europees en Belgisch) bepaald zal worden.”

Achtergrond

Hieronder een overzicht van de gedetailleerde resultaten van de driemaandelijkse Febelfin Kredietbarometer.

Kredietaanvragen

De kredietaanvragen namen, na een negatieve evolutie in de voorbije twee kwartalen, zowel in aantal als in bedrag opnieuw toe in het tweede kwartaal van 2015.

Kredietproductie

Na een terugval de vorige drie kwartalen kent het aantal verstrekte kredieten opnieuw een positieve evolutie t.o.v. van hetzelfde trimester van het jaar ervoor (0,9%). In bedrag was er voor het zevende opeenvolgende trimester een stijging (+6,0%).

Rentetarieven

De gemiddelde rentevoet kende in juni 2015, voor het eerst sinds oktober 2013, een stijging van 11 basispunten t.o.v. mei 2015. De rentevoet eindigde zo op 2,08% in juni 2015. Sindsdien heeft de rentevoet zijn dalende tendens opnieuw ingezet. Voor augustus 2015 noteren we een rentevoet van 2,02%.

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail im@febelfin.be

Een overzicht van al deze cijfers en meer kunt u terugvinden via de website www.financieringvanondernemingen.be.

Meer over: