Kredietvolume hoger dan in 2019

17/09/2020

Desondanks minder nieuwe kredietaanvragen, blijven de  kredietvolumes in het tweede kwartaal van 2020  hoger dan in 2019. Dit betekent dat de financiële sector meer dan ooit inzet op de ondersteuning van de reële economie.

De coronacrisis heeft het ondernemersvertrouwen wel duidelijk een flinke knauw gegeven. Door de economisch onzekere periode investeren ondernemingen minder. Uit de cijfers blijkt dat in het tweede trimester van 2020 beduidend minder ondernemingskredieten werden aangevraagd dan in dezelfde periode van 2019. Tegenover dezelfde periode vorig jaar daalde het aangevraagd bedrag met 10,3%.

Gezien vraag en aanbod samen gaan, was die daling ook zichbaar in de productie van nieuwe kredieten. Het bedrag aan nieuw verstrekte kredieten daalde met 14%. Volgens voorlopige cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) daalde de economische activiteit (BBP) zowel in het eerste als het tweede trimester van 2020 met respectievelijk 2,4% en 14,4%.Ondanks deze dalende productie lag het  uitstaand volume aan ondernemingskredieten midden 2020 wel nog 4,5% hoger dan een jaar eerder en bereikte 170,0 miljard euro.

De hoge omloop toont echter aan - net zoals de bereidheid om betalingsuitstel te verlenen - dat de financiële sector de economie blijft ondersteunen, ook in deze moeilijke tijden. De bereidheid van de banken om kredieten te verlenen blijft immers groot. Iets wat zich eveneens laat aflezen in de weigeringsgraad. De weigeringsgraad ligt, niettegenstaande de moeilijke economische context, nog steeds op een laag niveau.

Het volledige persbericht is terug de vinden op de Febelfin website: https://www.febelfin.be/nl/press-room/kredietvolume-hoger-dan-2019. 

Meer over: