Meer goedgekeurde kredietaanvragen in derde trimester 2014

9 december 2014

Klimaat voor kredietverlening aan ondernemingen blijft positief

In het derde kwartaal van 2014 aanvaarden de Belgische banken opnieuw meer kredieten aan ondernemingen dan in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013. Voor het tweede jaar op rij is de weigeringsgraad dan ook gedaald en bereikte hij zijn laagste niveau sinds 3 jaar.

Positief voor de ondernemingen zijn ook de lage rentetarieven die een absoluut laagtepunt kennen. Hierdoor blijft lenen voor een onderneming goedkoop.

Wat betreft de omloop van de kredieten aan ondernemingen is een stabilisatie merkbaar. Eind september 2014 bedroeg die 127,8 miljard EUR, een stijging van ongeveer 1 miljard EUR tegenover vorig jaar.

Dit blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin.

Andere conclusies op basis van de kredietbarometer:

Het aantal verstrekte kredieten kende een lichte daling tijdens het derde kwartaal van 2014 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013. Dat kan niet worden gezegd voor het bedrag aan toegekende kredieten, dat met bijna 15% is toegenomen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013.

Een zelfde trend doet zich voor bij de kredietaanvragen. Hun aantal blijft relatief stabiel in vergelijking met het cijfer van het derde kwartaal van vorig jaar. Wel lijken de ondernemingen opnieuw meer te investeren: het bedrag van de kredietaanvragen is gestegen met 17%.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “Dankzij het laagtepunt dat de rentetarieven in het derde trimester van dit jaar bereikten, blijft lenen voor een Belgische onderneming goedkoop, zeker in vergelijking met onze buurlanden. De banken hebben ook meer kredietaanvragen aanvaard dan in vergelijking met hetzelfde trimester vorig jaar. Deze positieve tendens dient echter wel genuanceerd door de - weliswaar - lichte terugval van het aantal kredietaanvragen en - daaraan gekoppeld-  het aantal toegekende kredieten. Het komt  er dan ook op aan om de ondernemingen nog meer aan te moedigen om te investeren zodat de kredietverlening de motor kan blijven van de Belgische economie.”

Acceptatiegraad blijft stijgen

Met de daling in de loop van het derde kwartaal van 2014 loopt de weigeringsgraad al voor het tweede jaar op rij terug. Dit toont aan dat de banken meer kredietdossiers aanvaarden van ondernemingen.

De gemiddelde index lag op 132,32 tijdens het derde kwartaal van 2012 en daalde tot 117,82 in het derde kwartaal van 2014.

Die daling van de weigeringsgraad vinden we ook terug in de resultaten van de Bank Lending Survey (BLS) van de NBB. Uit die studie blijkt dat de banken de voorwaarden voor de toekenning van kredieten aan ondernemingen in het derde kwartaal hebben versoepeld in vergelijking met het vorige kwartaal. Voor het volgende kwartaal wordt eveneens een lichte versoepeling verwacht.

Meer informatie over de BLS vindt u hier.

Lenen blijft goedkoop

De lage rentetarieven vormen nog steeds een stimulans voor de kredietverlening aan ondernemingen. In de loop van het derde kwartaal 2014 bedroeg de gewogen gemiddelde rente voor nieuwe bankkredieten aan ondernemingen 2,49%. In september daalde die rente met 4 basispunten tot 2,43% in vergelijking met augustus.

Kredietaanvragen blijven stabiel

Het aantal kredietaanvragen bleef vrijwel stabiel in het derde kwartaal van 2014 vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar (-0,4%).

Met betrekking tot de kredietbedragen valt het op dat ze blijven stijgen (+17%). Hoewel ondernemingen dus opnieuw meer lijken te investeren, toont de VBO RADAR van vorige week aan dat de investeringen zich toch nog niet volledig hersteld hebben sinds de financiële crisis. In het derde kwartaal van 2014 bevonden ze zich nog steeds 2,2% onder het precrisisniveau, volgens de ondernemersorganisatie.

 Het bedrag aan toegekende kredieten stijgt

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal verleende kredieten in het derde kwartaal van 2014 licht (-2,2%) na een stijging in de loop van de twee voorgaande kwartalen.

Voor het vierde opeenvolgende kwartaal is het bedrag van de toegekende kredieten aanzienlijk gestegen. Die stijging bedroeg meer dan 14,5% in het derde kwartaal van 2014 en kan onder meer worden toegeschreven aan een aantal omvangrijke kredieten.

Kredietomloop blijft stabiel hoog

De omloop van de kredieten die door de Belgische niet-financiële ondernemingen zijn opgenomen, bedroeg 127,8 miljard EUR op het einde van het derde kwartaal 2014.

Dat cijfer ligt bijna 1 miljard EUR boven dat van eind vorig jaar.

Het verschil tussen de cijfers van Febelfin en de NBB in bovenstaande grafiek kan worden verklaard doordat de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen worden meegerekend in de berekeningen van Febelfin maar niet in die van het Observatorium bij de NBB.

Meer informatie…

Voor meer informatie kunt u terecht op het persnummer 02 507 68 31. Via e-mail kunt u ook contact nemen met Isabelle Marchand, woordvoerder van Febelfin (im@febelfin.be).

Meer over: