Nieuws

 • 21 november 2014

  De Belgische ondernemers oordelen, net zoals hun collega’s in de eurozone, dat de banken voldoende bereid zijn om kredieten te verstrekken. Zij ervaren de toegang tot financiering dan ook niet als een nijpend probleem. Voorts worden in België ook meer leningen goedgekeurd dan in de rest van de eurozone. Dat blijkt uit de 11de editie van de Survey on the access to finance of entreprises in the euro area (SAFE) die de Europese Centrale Bank (ECB) op 12 november 2014 heeft gepubliceerd.

 • 7 november 2014
  Opleiding Febelfin Academy

  Wanneer een ondernemer een kredietvraag indient bij de bank - al dan niet met hulp van zijn accountant of boekhouder - hebben beide partijen soms een andere kijk op het kredietdossier. Om de communicatie tussen hen te bevorderen en een brede kijk te kunnen bieden op de verschillende financieringsvormen heeft Febelfin Academy de opleiding “Alternatieve financieringsvormen, a guided tour” gelanceerd. Een aanrader voor iedereen!

 • 18 september 2014

  Uit de resultaten van de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de weigeringsgraad in het tweede trimester van 2014 zijn laagste niveau heeft bereikt sinds het begin van de meting in 2008. Dit komt ook tot uiting in de positieve evolutie van het uitstaand volume. Deze heeft opnieuw de 128 miljard euro overschreden in het tweede trimester van 2014.

 • 14 augustus 2014

  Op 1 jaar tijd is in het kader van het Bankenplan van uitgetreden Vlaams minister-president Kris Peeters voor meer dan 3 miljard euro aan nieuwe langetermijnkredieten aan Vlaamse KMO’s verstrekt door de Belgische bankensector. (Foto: Het Laatste Nieuws)

 • 26 juni 2014

  De Kredietbarometer van Febelfin, een driemaandelijkse rondvraag bij de leden die ondernemingskredieten verstrekken, geeft voor het tweede trimester op rij een voorzichtige stijging in de kredietvraag weer. Uit de stijging in de kredietproductie blijkt dat de Belgische banken hun rol willen blijven spelen en dus een gepast antwoord trachten te bieden op de toegenomen vraag.

 • 4 juni 2014

  In het kader van het Bankenplan van Vlaams minister-president Kris Peeters hadden de 4 Belgische grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING België) zich ertoe verbonden om 1,1 miljard EUR aan nieuwe kredieten op lange termijn te verstrekken aan Vlaamse KMO’s over de periode medio 2013 tot medio 2014. 

 • 21 mei 2014

  De financiële sector heeft sinds de lancering van de volkslening begin dit jaar - op 1 januari 2014 – 1,198 miljard EUR opgehaald.(1) Vooral volksleningen onder de vorm van een kasbon konden op het nodige succes rekenen.

  Vier maanden na de start (tussen 01/01 en 30/04)  na de start kan de volkslening dan ook steeds meer mensen bekoren.

 • 10 april 2014

  Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken voortaan een regionale bevoegdheid.

 • 7 april 2014

  Op 31 december 2013 is de wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad (klik hier voor de publicatie). 

 • 20 maart 2014

  In de loop van 2013 steeg het volume aan ondernemingskredieten met 1,5 miljard EUR. Achter dit cijfer van de Barometer voor ondernemingskredieten[1] gaat echter een volatiel verloop schuil. 2013 begon sterk met een piek tot 129,4 miljard EUR[2] aan uitstaand ondernemingskrediet in het eerste kwartaal maar na een daling in de zomerperiode volgde alsnog een sterk laatste kwartaal als positieve afsluiter.

Pagina's