Nieuws

 • 7 maart 2014

  Sinds de lancering op 1 januari 2014 heeft de financiële sector 788 miljoen EUR opgehaald via de volksleningen. Deze volksleningen bieden de spaarder de mogelijkheid om in te tekenen op een product waarbij hij weet dat het wordt vertaald in financiering voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het lage monetaire renteklimaat stelt Febelfin vast dat de volkslening een duidelijk publiek weet aan te spreken. De financiële instellingen wensen dan ook ten volle hun rol te spelen in het aanbieden van dergelijke volksleningen.

 • 27 november 2013

  Uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers, blijkt dat het volume aan ondernemingskredieten de laatste maanden terugvalt na een stijging gedurende het eerste deel van 2013. Toch noteren we op basis van de gegevens van Febelfin nog een stijging van € 941 miljoen op jaarbasis (september 2012 - september 2013). 

 • 29 oktober 2013

  Ondernemingen die naar hun bank stappen om een project te laten financieren, moeten een goed kredietdossier kunnen voorleggen. Dat wil echter niet zeggen dat de banken geen financiering meer zouden verlenen. De recentste cijfers tonen zelfs het tegendeel aan. In een artikel van het magazine BNK wordt dieper ingegaan in het verhaal van de bedrijfskredieten. Onder meer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder bij Febelfin deelt zijn visie met de lezers.

 • 8 oktober 2013

  In het tweede trimester van 2013 werden er in verhouding tot de aanvragen minder kredieten geweigerd dan in hetzelfde trimester van 2012. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers. De weigeringsgraad komt zo lager te liggen dan in hetzelfde kwartaal van de voorbije vier jaar. Dit geeft duidelijk aan dat de banken hun kerntaak, met name de financiering van de economie, ten volle blijven vervullen, ondanks de verslechterde economische context.

 • 1 juli 2013

  De omloop van de kredieten die de Belgische niet-financiële vennootschappen bij de in België gevestigde banken eind mei 2013 hadden opgenomen bereikte een bedrag van 119.813 miljoen EUR (historisch hoogtepunt), of precies evenveel als eind april 2013.

 • 10 juni 2013

  Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten is in het eerste trimester van dit jaar opnieuw toegenomen en bedraagt ruim 130 miljard EUR. Daarmee ligt het uitstaande bedrag opnieuw iets hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers.

 • 17 januari 2013

  De hypothecaire kredietverlening, zo zeggen de cijfers, is niet meer wat ze geweest is. En dan wordt er met een beschuldigende vinger naar de banken gewezen, die ondanks de toestroom van goedkoop geld de vinger op de knip zouden houden. Dat mag dan misschien het maatschappelijke buikgevoel weergeven, maar het klopt alleszins niet met de feiten.

 • 11 december 2012

  De kredietverlening aan ondernemingen daalt voor het derde trimester op rij.

 • 13 september 2012

  De jongste cijfers van de Barometer voor kredieten aan ondernemingen geven aan dat de bancaire kredietverlening aan ondernemingen op hoog niveau blijft, maar ook dat bedrijven steeds minder krediet vragen.

   

 • 6 juni 2012

  Op het einde van het eerste trimester van 2012 waren er meer kredieten aan ondernemingen in omloop dan ooit: het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten overschreed voor het eerst 130 miljard EUR. 

Pagina's