Snellere toegang tot financiële markten dankzij nieuwe Prospectusverordening

15/01/2018

Waakzaamheid omtrent competitief kader voor toegang Belgische ondernemingen tot kapitaalmarkten blijft nodig 

De Europese Prospectusverordening van 14 juni 2017 beoogt ondernemingen, en zeker kmo’s, makkelijker en goedkoper toegang te verlenen tot de financiële markten. Zo voorziet de verordening onder meer een vrijstelling van de prospectusplicht voor transacties tot 8 miljoen EUR. 

Concreet betekent dit dat ondernemingen die buiten de beurs om (tot) 8 miljoen EUR willen ophalen bij het publiek door aandelen of obligaties uit te geven geen prospectus meer moeten opstellen. In een dergelijk document wordt alle informatie weergegeven over de aangeboden aandelen of obligaties maar ook over de onderneming die ze uitgeeft.

In België stellen de minister van Financiën en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) voor om niet ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die de Prospectusverordening biedt aan de nationale lidstaten om bedrijven vrij te stellen van de prospectusplicht. Ze leggen bijvoorbeeld de drempel op 5 miljoen EUR.

De FSMA heeft een consultatie opgezet om reacties te verzamelen op de voorontwerpen van teksten tot implementatie van de Europese Prospectusverordening in Belgisch recht. In haar reactie geeft Febelfin aan begrip op te brengen voor de Belgische keuze vanuit het oogpunt van de consumentenbescherming. Toch wil Febelfin benadrukken dat het belangrijk is dat de Belgische ondernemingen tegen gelijke voorwaarden toegang hebben tot de kapitaalmarkten als ondernemingen uit andere EU-lidstaten, zeker uit de ons omringende landen.

Het is daarom wenselijk om twee jaar na de inwerkingtreding een formele evaluatie van de nieuwe Prospectuswet te voorzien om na te gaan of de gekozen opties al dan niet een belemmering vormen voor de toegang van Belgische ondernemingen tot kapitaalmarkten in vergelijking met andere EU-lidstaten.

Overigens steunt Febelfin de versoepeling inzake de verplichte overnamebiedingen voor vennootschappen genoteerd op de effectenbeurs voor kmo’s Alternext en verwelkomt ze de versoepeling van de regels voor openbare overnamebiedingen op obligaties.

U kunt de volledige reactie van Febelfin hier raadplegen. 

Meer over: