Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

10/12/2020

De coronacrisis treft ook dit najaar heel wat mensen bijzonder hard. Vele ondernemingen lijden omzetverlies of moesten een tweede maal verplicht de deuren sluiten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen doorlopen. Voor een onderneming kan het dan ook moeilijk worden om lopende kredieten bij de bank af te lossen.

De minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin hebben daarom aangekondigd om ondernemingen opnieuw financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021 tot uiterlijk 31 maart 2021. 

Belangrijk: het toegekende betalingsuitstel kan, in het kader van het eerste en tweede charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Na afloop van die periode zullen de banken samen met de ondernemingen op zoek gaan naar oplossingen op maat. Febelfin raadt ondernemingen, die zich in financiële moeilijkheden bevinden, aan om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met hun bankier. Zo kan samen op zoek gegaan worden naar een structurele oplossing op maat van ieders individuele situatie.

Het Charter hieronder is van toepassing op alle ondernemingen/ organisaties die voldoen aan de voorwaarden, ongeacht of die onderneming al (verlenging van) betalingsuitstel heeft gekregen op basis van het Eerste Charter.

Het Charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel kan aangevraagd worden;
 • voor welke termijn betalingsuitstel kan aangevraagd worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen.

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet, in het kader van het Tweede Charter n.a.v. de coronacrisis, houdt in dat de onderneming / organisatie tot uiterlijk 31 maart 2021 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd. In totaal mag het toegekende betalingsuitstel voor een ondernemingskrediet, in het kader van het Eerste en Tweede Charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de looptijd van een krediet zal maximaal 3 maanden langer zijn.

Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige vervaldagen in januari, februari of maart 2021.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

2) Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België. 
 • De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als coronasteunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 • De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel i.h.k.v. het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3) Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020.

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor vervaldagen in januari, februari of maart 2021. Dit betekent dat de betalingsuitstellen uiterlijk tot 31 maart 2021 lopen. 
 • Een onderneming/ organisatie kan in totaal nooit meer dan 9 maanden betalingsuitstel van een krediet krijgen, ongeacht of dat uitstel werd toegekend in het kader van het eerste of Tweede Charter.
 • De aanvragen voor het betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen in januari, februari of maart 2021.

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. De onderneming/ organisatie moet de bank uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

Heb je een vraag? Neem een kijkje in onze Q&A: Vragen en antwoorden betalingsuitstel voor ondernemingen | Febelfin

Meer over: