"Uitstaand bedrag ondernemingskredieten neemt toe" | Kredietbarometer Febelfin

10/06/2013

Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten is in het eerste trimester van dit jaar opnieuw toegenomen en bedraagt ruim 130 miljard EUR. Daarmee ligt het uitstaande bedrag opnieuw iets hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers.

Deze cijfers tonen aan dat de banken hun verantwoordelijkheid bij de financiering van de economie tenvolle blijven nemen. Daarnaast werken de banken ook met verschillende overheden aan de uitwerking van alternatieve financieringsvormen zoals KMO-fondsen en volksleningen.Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten is in het eerste trimester van dit jaar opnieuw, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers. toegenomen en bedraagt ruim 130 miljard EUR. Daarmee ligt het uitstaand bedrag opnieuw iets hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten.

Ook het Observatorium van de Nationale Bank van België brengt statistieken over ondernemingskredieten in kaart. In tegenstelling tot Febelfin houdt de Nationale Bank geen rekening met verbinteniskredieten en kredieten aan zelfstandigen. Eind april bedroeg het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten volgens de Nationale Bank van België bijna 119,5 miljard euro, een absoluut hoogtepunt en een stijging met ongeveer 2,5 miljard euro sinds eind vorig jaar.

Klik hier voor het Febelfin persbericht.

Meer over: