Volksleningen zetten goede start verder

21/05/2014

De financiële sector heeft sinds de lancering van de volkslening begin dit jaar - op 1 januari 2014 – 1,198 miljard EUR opgehaald.(1) Vooral volksleningen onder de vorm van een kasbon konden op het nodige succes rekenen.

Vier maanden na de start (tussen 01/01 en 30/04)  na de start kan de volkslening dan ook steeds meer mensen bekoren.

Een extrapolatie van de opgehaalde gelden naar het volledige jaar 2014 leert dat de financiële sector eind dit jaar een bedrag van meer dan 3 miljard EUR zou kunnen ophalen. Deze gelden vertalen zich allemaal in financiering voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Dit gegeven lijkt een duidelijk publiek aan te spreken, ondanks het lage monetaire renteklimaat.

Koen Geens, minister van Financiën: “Deze cijfers bevestigen andermaal het succes van de volksleningen en de behoefte aan ook fiscaal aantrekkelijkere langetermijnspaarproducten, die op hun beurt de economie ten goede komen”. 

 

.

 

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “Met 1,2 miljard EUR aan opgehaalde 

gelden, kunnen we stellen dat de volkslening een duidelijk publiek aanspreekt. Als we de cijfers van de eerste vier maanden van dit jaar extrapoleren naar het volledige jaar, zouden we eind 2014 zelfs meer dan 3 miljard EUR opgehaald hebben. De volkslening stelt de financiële instellingen in staat meer gelden op te halen die kunnen worden omgezet naar langetermijnfinanciering voor maatschappelijk relevante projecten zoals scholen, ziekenhuizen of culturele centra. De financiële sector juicht het stijgende succes van de volkslening dan ook toe en zal ten volle zijn rol blijven spelen in het aanbieden van dergelijke volksleningen”.

Wat is een volkslening?

De volkslening is een spaarproduct met een langetermijnvisie waaraan een minimale looptijd van 5 jaar is verbonden.

Met de gelden die via de volkslening worden opgehaald, worden projecten gefinancierd met een maatschappelijke meerwaarde zoals scholen, ziekenhuizen of culturele centra.

De volkslening valt onder het depositogarantiestelsel. Spaarders zien hun geld gewaarborgd tot 100.000 EUR.

Vandaag geven 12 financiële instellingen de volkslening uit. (2) Elk van hen zet deze gelden integraal in voor KMO’s en voor de financiering van maatschappelijk relevante projecten. Hoe de opgehaalde gelden zich concreet in financiering zullen vertalen, zal zichtbaar worden na een volledig werkjaar.

Wat is het (fiscaal) verschil met andere langetermijn-spaarproducten?

In tegenstelling tot andere langetermijnspaarproducten zoals de gewone kasbons en termijnrekeningen is aan de volkslening een gunstig fiscaal regime gekoppeld: wie intekent op een volkslening kan genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15% (i.p.v. 25%).

De lage rente die de Europese Centrale Bank aanhoudt, weerspiegelt zich ook in de rentevoeten op producten zoals de volkslening. Hierdoor heeft de fiscale korting momenteel een relatief beperkte impact. Wanneer de rente echter in de toekomst zal stijgen, zal dit een positieve impact hebben op de aantrekkelijkheid van het product.

Meer informatie

Meer informatie kunt u bekomen via het nummer +32 (0) 2 507 68 31.


(1) Het exact opgehaalde bedrag bedraagt 1.198.688.000 EUR.

(2) Volgende instellingen geven de volkslening uit: Argenta, Bank J. Van Breda & C°, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis (incl. Fintro), bpost bank, CBC, CPH, Crelan, ING, KBC, Record Bank, VDK Spaarbank.

Meer over: