Wat is een kredietrating?

Een kredietrating is een beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming, m.a.w. van de mogelijkheid dat een onderneming haar kredieten/schulden niet tijdig kan terugbetalen in een periode van 1 jaar. Een kredietrating is belangrijk omdat ze, naast factoren als betalingservaring, sector, waarborgen etc., de prijs en voorwaarden van een krediet mee bepaalt. Voor meer informatie: klik hier.