Federaal

Federale steunmaatregelen

Garantieregeling van de overheid voor bedrijven en zelfstandigen

Kredieten en kredietlijnen toegekend vanaf 1 april 2020 met een maximale looptijd van 12 maanden

Deze regeling liep af op 31 december 2020. Voor deze kredieten kan dus geen staatssteun meer aangevraagd worden.

Nieuwe kredieten en kredietlijnen met een looptijd tussen de 12 maanden en 5 jaar

Met de wet van 20 juli 2020 werd een garantieregeling uitgewerkt voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een looptijd langer dan 12 maanden. In een oorspronkelijke versie mocht de maximale duurtijd van de kredieten 36 maanden bedragen. Deze regeling werd ondertussen aangepast waardoor het sinds 1 januari 2021 gaat om kredieten met een looptijd tussen de 12 maanden en 5 jaar. 

De garantieregeling heeft volgende kenmerken:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 10 miljard euro.

 • Het betreft een optioneel systeem waarbij nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een looptijd van meer dan 12 maanden en maximum 5 jaar die tot en met 30 juni 2021 worden verstrekt onder de garantieregeling vallen voor zover de bank en de klant hiervoor opteren.

 • Doelgroep: alle KMO’s

 • Alle ondernemingen komen in aanmerking met uitzondering van:

  • Ondernemingen waartegen een collectieve insolventieprocedure loopt;

  • Ondernemingen die reddingssteun (die niet terugbetaald is) of herstructureringssteun hebben ontvangen, en nog steeds onderworpen zijn aan een herstructureringsplan.

 • De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:

  • 80% van de risicoverdeling is voor de overheid en 20% is voor de financiële sector.

 • Verschuldigde vergoeding voor de staatswaarborg:

  • Voor kredieten met een looptijd tot maximaal 36 maanden: 50 basispunten (0,5%) op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom.

  • Voor kredieten met een looptijd tussen 36 maanden en 5 jaar: 100 basispunten (1%) op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom.

 • Maximaal aan te rekenen rente:

  • Voor kredieten met een looptijd tot maximaal 36 maanden: maximum 2%.

  • Voor kredieten met een looptijd tussen 36 maanden en 5 jaar: maximum 2,5%.

Naar de Q&A van de NBB Naar de wet van 20 juli 2020 die de regeling van Staatswaarborg II inhoudt

Credendo

Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar en tevens de moedermaatschappij van Credendo. De onderneming dekt het risico dat u loopt bij uw export naar verre bestemmingen, bij uw import en bij investeringen in het buitenland. Het betreft zowel dekking van politieke risico’s (zoals oorlog, natuurrampen en waardedaling van de plaatselijke munt) als commerciële risico’s (zoals wanbetaling en faillissementen van uw klanten). Naast traditionele exportkredietverzekering biedt Credendo – Export Credit Agency financiële garanties en directe financiering.

Klik hier voor meer info
Begeleiding en steun Europees Federaal Regionaal