Federaal

Federale steunmaatregelen

Credendo

Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar en tevens de moedermaatschappij van Credendo. De onderneming dekt het risico dat u loopt bij uw export naar verre bestemmingen, bij uw import en bij investeringen in het buitenland. Het betreft zowel dekking van politieke risico’s (zoals oorlog, natuurrampen en waardedaling van de plaatselijke munt) als commerciële risico’s (zoals wanbetaling en faillissementen van uw klanten). Naast traditionele exportkredietverzekering biedt Credendo – Export Credit Agency financiële garanties en directe financiering.

Klik hier voor meer info
Begeleiding en steun Europees Federaal Regionaal