Federaal

Federale steunmaatregelen

Credendo

Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar en tevens de moedermaatschappij van Credendo. De onderneming dekt het risico dat u loopt bij uw export naar verre bestemmingen, bij uw import en bij investeringen in het buitenland. Het betreft zowel dekking van politieke risico’s (zoals oorlog, natuurrampen en waardedaling van de plaatselijke munt) als commerciële risico’s (zoals wanbetaling en faillissementen van uw klanten). Naast traditionele exportkredietverzekering biedt Credendo – Export Credit Agency financiële garanties en directe financiering.

Klik hier voor meer info

Credendo Green Package

Credendo – Export Credit Agency wil zich sterker engageren voor de duurzame transitie en lanceert daarom het Credendo Green Package, een reeks incentives ter ondersteuning van projecten en bedrijven die streven naar een positieve impact op het milieu.

Op vlak van financiële prikkels zullen de projecten die geselecteerd worden in het kader van het Credendo Green Package op alle vlakken kunnen rekenen op de gunstigste voorwaarden, waaronder:

  • een dekking van 98% van het totaalbedrag;

  • een uitbreiding tot binnenlandse transacties als het product exportpotentieel heeft;

  • een hogere participatie in financiële garanties;

  • meer middelen voor eigen financiering van de transacties met een verhoging van de maximale bedragen (tot 15 miljoen EUR) en een verlenging van de terugbetalingstermijnen (tot 10 jaar).

Kom meer te weten over het Credendo Green Package in de brochure of via de website.

Naar de brochure
Begeleiding en steun Europees Federaal Regionaal