Vreemd vermogen

Vreemd vermogen bestaat altijd uit geleend geld. Naast de terugbetaling van de schuld mag je niet uit het oog verliezen dat dit ook de betaling van een rente met zich meebrengt. 

Er zijn verschillende bronnen van vreemd vermogen. Afhankelijk van de behoefte aan financiering zal een financier de meest aangewezen financieringsvorm voorstellen.

Om het overzicht te bewaren splitsen we deze op volgens looptijd: