Vreemd vermogen op korte termijn

Vreemd vermogen op korte termijn

Kortlopend krediet is bestemd voor de financiering van de eigenlijke exploitatie ( = uitbaten van een bedrijf) van de onderneming. Het is bedoeld om de kasmiddelen (= liquide gelden) in evenwicht te houden.

Overzicht financieringsvormen

Kredietvormen waarmee je de exploitatie van je onderneming kan financieren:

Kredietvormen waarmee je je (internationale) handel kan financieren:

Andere kredietvormen: