Zekerheden

Wanneer je een krediet aangaat bij een financiële instelling zal die je meestal om zekerheden vragen. De reden waarom ze dat doet is tweeledig:

bij een zakelijke zekerheid (hypotheek, pand, …): om voorrang te krijgen op andere schuldeisers op de opbrengst van het in zekerheid genomen goed in geval van gedwongen recuperatie;

bij een persoonlijke zekerheid (borgstelling, …): om aanspraak te kunnen maken op het vermogen van de persoonlijke zekerheid indien u het krediet niet terugbetaalt.