Liquiditeitsplan opmaken

Liquiditeitsplan opmaken

Wat is een liquiditeitsplan?

Een liquiditeitsplan is een maandelijkse, wekelijkse of, in bepaalde precaire situaties, zelfs dagelijkse budgettering van de liquide middelen die je onderneming nodig denkt te hebben om investeringen, voorraden en de niet direct realiseerbare vorderingen te financieren.

Bij het opmaken van een liquiditeitsplan dien je o.a. de volgende elementen in rekening te brengen:

  • Een onderscheid tussen de permanente behoefte aan middelen en de middelen die gekoppeld zijn aan of voortvloeien uit de bedrijfsactiviteit en -cyclus.

  • Het afstemmen van betalingstermijnen van klantenvorderingen en leveranciersschulden. Dit kan via het opmaken van een 'ageing list' (ouderdomstabel).

  • De bedragen en data voor de betaling van lonen, RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffing, BTW (voorschotten), voorafbetalingen, afbetalingen kredieten, verzekeringen, eventuele dividenden, enz.

Wat is het belang van een liquiditeitsplan?

Voor je onderneming is een liquiditeitsplan onontbeerlijk om een goed inzicht te verwerven vanaf wanneer de onderneming een kasoverschot of een kastekort heeft. Bovendien is het een belangrijk instrument om te evalueren of een geplande uitbreiding van de bedrijfsactiviteit financieel kan gedragen worden door de onderneming.

Voor de bankier of kredietverlener geeft het liquiditeitsplan bijkomende en belangrijke informatie over de terugbetalingscapaciteit van de onderneming.

Hulp nodig bij het opmaken van een liquiditeitsplan?

Je adviseur en/of financiële instelling zijn steeds bereid je te helpen bij het opmaken van een liquiditeitsplan.