Contact

Heb je een vraag voor ons? Waar we kunnen, helpen we graag.

Contacteer ons via:

Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt in verband met je kredietaanvraag of lopend krediet, kan je in de eerste plaats contact opnemen met de ombudsdienst van je bank of kredietinstelling.

Ben je niet tevreden met de oplossing voorgesteld door je bank?

Nieuw of bijkomend krediet

Als je een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van je bank of kredietinstelling maar niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan de kredietbemiddelaar je concrete hulp bieden bij de aanvraag of weigering van een nieuw of bijkomend krediet. Hij komt ook tussenbeide wanneer je problemen ondervindt die enkel door een commerciële beslissing van de kredietgever kunnen worden opgelost.

Bestaand krediet

Als je een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van je bank of kredietinstelling maar niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan je aankloppen bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen. Dit orgaan behandelt alle klachten met betrekking tot bestaande kredieten.

Contact opnemen met Ombudsfin