Krediet behouden

Een kredietrating is een beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming, m.a.w. van de mogelijkheid dat een onderneming haar kredieten/schulden niet tijdig kan terugbetalen in een periode van 1 jaar. Een kredietrating is belangrijk omdat ze, naast factoren zoals betalingservaring, sector, waarborgen, enz., de prijs en voorwaarden van een krediet mee bepaalt.

Kredietrating beheren

Hoewel elke bank haar eigen kredietratingmodellen hanteert, maakte het Platform Financiering van Ondernemingen een overzicht van de belangrijkste factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de kredietrating van jouw onderneming.

Welke elementen hebben een positieve invloed op de kredietrating van jouw onderneming?

Welke elementen hebben een negatieve invloed op de kredietrating van jouw onderneming?