Tools

Tools

Als onderneming kan je een krediet verkrijgen bij een bank of kredietinstelling. Dat krediet tijdens de vastgestelde termijn behouden is een zaak van wederzijds vertrouwen. Bij het aangaan van een krediet knopen je onderneming en je bank of kredietinstelling een lange en duurzame relatie aan. De volgende tools kunnen je onderneming ondersteunen bij de voorbereiding van een financierings- of kredietaanvraag.

Rekentool kas- of leverancierskrediet

Bereken zelf de voor jou voordeligste formule: leverancierskorting of bankkrediet.

Download hier het MS Excel-rekenblad: Rekentool kas- of leverancierskrediet

Nettowerkkapitaalsimulator

Simuleer je kortetermijn financieringsnoden en -middelen.

Download hier het MS Excel-rekenblad: Nettowerkkapitaalsimulator

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik maakt van het kaskrediet.

Download hier de checklist in PDF-formaat: Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet