Cijfers

Algemene cijfers over kredietverlening

Verschillende instellingen, waaronder de Nationale Bank van België (NBB) en de Europese Centrale Bank (ECB) geven cijfers over de omvang en evolutie van kredietverlening aan ondernemingen en over de evolutie van toekenningscriteria in België.

Kredietbarometer Febelfin

Febelfin lanceerde in september 2010 een eigen barometer op basis van een bevraging bij haar leden die actief zijn in kredietverstrekking aan ondernemingen.

>> Klik hier voor een overzicht van de laatste cijfers >>

Bank Lending Survey

Via haar Bank Lending Survey (BLS) bevraagt de Europese Centrale Bank (ECB) elk trimester banken in de eurozone over hun beleid inzake kredietvraag en -toekenning en gerelateerde voorwaarden. De resultaten geven aan of financiële instellingen strenger of soepeler zijn geworden of zullen worden bij de toekenning van kredieten.

Naar de laatste cijfers

Evolutie uitstaand volume krediet aan ondernemingen

Het Observatorium voor krediet aan niet-financiële ondernemingen bij de NBB publiceert maandelijks gegevens  m.b.t. de evolutie van het uitstaand volume kredieten aan ondernemingen. 

Ontdek de laatste cijfers

Kredietaanbod en -vraag

Verschillende instellingen, waaronder de Nationale Bank van België (NBB), geven cijfers over de omvang en evolutie van kredietverlening aan ondernemingen in België.

Maandelijkse cijfers over het volume aan verstrekte kredieten, de opname binnen bestaande kredietlijnen (aanwendingsgraad) en de rentetarieven zijn te vinden bij het Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen van de NBB.

Trimestriële gegevens vind je bij de NBB (kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen, met uitzondering van zelfstandigen en kredieten van minder dan 25.000 EUR).

Ook voor een evolutie over een langere periode kan je terecht bij de NBB.