Kredietverzekering

Dankzij een kredietverzekering kan je je als onderneming indekken tegen het risico op niet-betaling door jouw Belgische of buitenlandse klanten, als gevolg van officiële insolvabiliteit, vermoedelijke insolvabiliteit na een wachttermijn ('carence') of zelfs politiek risico.

Hoe werkt het?

Tegen betaling van een premie, kan je met een kredietverzekeraar een verzekeringspolis afsluiten. In ruil staat de kredietverzekeraar je kredietlimieten toe en zal hij jou, in geval van niet-betaling door je klanten, op een afgesproken tijdstip na de datum van niet-betaling, een vergoeding betalen.

Schematisch kan het mechanisme van de kredietverzekering worden voorgesteld als volgt: