Krediet vinden

Afhankelijk van je financieringsbehoefte (opstarten of groei van uw onderneming, behoefte aan middelen op korte of lange termijn, ...) bestaan er verschillende financieringsvormen.

Een eerste vraag is of je onderneming behoefte heeft aan:

Wanneer je een krediet aangaat bij een financiële instelling zal die je meestal om zekerheden vragen. De reden waarom ze dat doet is tweeledig:

  • bij een zakelijke zekerheid (hypotheek, pand, …): om voorrang te krijgen op andere schuldeisers op de opbrengst van het in zekerheid genomen goed in geval van gedwongen recuperatie;

  • bij een persoonlijke zekerheid (borgstelling, …): om aanspraak te kunnen maken op het vermogen van de persoonlijke zekerheid indien u het krediet niet terugbetaalt.

Om je behoefte aan externe financiering te beperken kan je je kasmiddelen optimaliseren

Om je in te dekken tegen het risico van niet-betaling door je klanten kan je beroep doen op een kredietverzekering.