Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat op de passiva-zijde van de balans en is ondergebracht in aandelen en reserveringen uit gemaakte winsten. Het heeft als voordeel dat het op lange termijn kan worden gebruikt. Het behelst dus een schuld van de onderneming aan zijn eigenaars waarop geen rente moet worden betaald.

Naast je eigen inbreng kan eigen vermogen eveneens extern worden aangetrokken, o.a. via:

Als er andere personen dan de eigenaar van het bedrijf in het bezit zijn van aandelen, willen die personen daarentegen wel een bepaalde zeggenschap over de onderneming. Bovendien moet een deel van de winst aan hen worden uitgekeerd, als er winst wordt gemaakt.