Kasmiddelen optimaliseren

Een goed beheer van kasmiddelen, leverancierskrediet en betalingstermijnen voor klanten is cruciaal om een optimale liquiditeitspositie na te streven. Klanten 90 dagen betalingsuitstel geven terwijl je leveranciers contant moet betalen zonder korting, houdt risico's in voor je onderneming. Door het voorfinancieren van leveranciers beperk je je kasmiddelen en ook de groeimogelijkheden van uw onderneming.

Liquiditeiten beheren en optimaliseren

Je kan het beheer van de kasmiddelen van je onderneming optimaliseren door:

  • betalingstermijnen voor klanten zo kort mogelijk te houden en optimale termijnen af te spreken met leveranciers, rekening houdend met eventuele kortingen bij contante betaling.

  • de kredietwaardigheid van klanten te evalueren op een continue basis. Via een kredietverzekering kan je je eventueel verzekeren tegen het risico van niet-betaling door klanten. Je kan eveneens je klantenvorderingen laten innen, verzekeren en/of financieren via factoring.

  • de voorraden optimaal te laten roteren.

  • activa te verkopen die niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering.

  • de winstgevendheid van je onderneming te optimaliseren (de ratio's netto opbrengst/omzet; netto-opbrengst/totale activa; netto-opbrengst/eigen vermogen verbeteren).

  • een goede financieringsmix na te streven en autofinanciering op te nemen in de strategie en financiële planning van je onderneming.

Je kan de kosten van een kaskrediet en leverancierskrediet vergelijken via deze tool. Zo kan je afwegen of je beter kiest voor contante betaling met korting en daarbij gebruik te maken van je kaskrediet, of beter gebruik maakt van een leverancierskrediet.