Voorraden beheren en optimaliseren

Voorraden beheren en optimaliseren

Je kan de efficiëntie van het voorraadbeheer voor grondstoffen, half-afgewerkte of afgewerkte producten meten aan de hand van deze berekening:

(Voorraad (of deel voorraad) / kost van verkochte goederen) * 365 dagen = aantal dagen

Deze verhouding geeft het aantal dagen voorraad weer.

Dit kan je vergelijken met andere ondernemingen in jouw sector of vergelijkbare bedrijven via je ondernemingsdossier bij de Nationale Bank van België (NBB). Dat dossier bevat verschillende financiële ratio's, waaronder de rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en de rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product.

Hou ook rekening met de mogelijke invloed van wisselkoersschommelingen bij aan- en/of verkopen in vreemde valuta (bijv. je onderneming koopt aan in USD en verkoopt in EUR).