Desinvesteren om kasmiddelen vrij te maken

Desinvesteren om kasmiddelen vrij te maken

Dit kan door activa te verkopen die bedrijfsmatig niet nodig zijn, zoals:

  • gronden en/of gebouwen die niet nodig zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit

  • licenties en/of patenten

  • voorraden

  • niet-commerciële vorderingen

  • beleggingen, ...

Je kan ook overwegen om gezonde activiteiten te verkopen waarvan de omvang onvoldoende is om competitief te zijn of te blijven.