Notionele intrestaftrek berekenen

Notionele intrestaftrek berekenen

Alle vennootschappen waarop de vennootschapsbelasting van toepassing is, kunnen notionele intresten aftrekken. Dit zijn fictieve intresten die niet in de resultatenrekening staan (in tegenstelling tot de financiële kosten).

Als je onderneming middelen moet vrijmaken om rendabele activiteiten, kernactiviteiten of verdere groei te ondersteunen, kan je overwegen om te desinvesteren.