Welke informatie moet de onderneming verstrekken aan de kredietverzekeraar?

Welke informatie moet de onderneming verstrekken aan de kredietverzekeraar?

Om kredietlimieten te kunnen toestaan aan de onderneming (verzekerde), heeft een kredietverzekeraar informatie nodig over de financiële gezondheid van de klanten van die onderneming. Een kredietverzekeraar heeft de volgende informatie over de klanten nodig:

  • de balans en resultatenrekening, bij voorkeur op kwartaalbasis wanneer de kredietverzekeraar grote risico's heeft uitstaan;

  • details over bestaande bancaire kredieten, waaronder de vervaldagen van langetermijnkredieten, eventuele covenantenclausules, het totaal aan toegestane kredietlijnen en of er een commitment is vanwege de bank(en).

Aangezien de kredietverzekeraar geen contractuele relatie heeft met de klanten van de onderneming (verzekerde), weigeren die klanten vaak om de nodige informatie te verstrekken aan de kredietverzekeraar. Daardoor bestaat het risico dat de kredietverzekeraar onnodig en onterecht negatieve conclusies trekt i.v.m. de financiële gezondheid van die klanten.