Vreemd vermogen op middellange en lange termijn

Vreemd vermogen op middellange en lange termijn

Krediet op middellange en lange termijn is over het algemeen bestemd voor de financiering  van investeringen of voor de aanvulling van het bedrijfskapitaal (= tekort (of overschot) aan langetermijnmiddelen dat ter beschikking van de onderneming blijft om zijn bedrijfscyclus te financieren).

Financiering van investeringen

Voor financiering van investeringen is een mix van eigen vermogen en kredieten aangewezen. 

Bij een investering wordt het best ook de aanvullende behoefte aan bedrijfskapitaal in rekening gebracht, omdat groei meestal leidt tot een grotere behoefte aan financiering op korte termijn.

Aanvulling van bedrijfskapitaal

Algemeen gesteld wordt bedrijfskapitaal deels gefinancierd door permanent vermogen (kapitaal of eigen vermogen) en deels door bancair krediet. 

Wat bedrijfskapitaal betreft, wordt het financieringstekort berekend als volgt: (klantenvorderingen + roterende voorraden) – leveranciersschulden.

Overzicht van financieringsvormen

Kredietvormen om alle soorten investeringen te financieren of om het bedrijfskapitaal aan te vullen zijn o.a.:

Microfinanciering

Als ondernemer is het niet altijd mogelijk om financiering te krijgen van je bank. Dit kan zijn omdat jouw persoonlijke situatie wat complexer is, omdat de sector als riskant wordt beschouwd, omdat je project nog geen track record heeft (voor startende ondernemingen) of omdat je geen eigen inbreng of garanties hebt. Er zijn echter alternatieve oplossingen die het mogelijk maken om ondanks de bovengenoemde situaties toch een financieringsoplossing te vinden: microfinanciering.

Professionele microfinanciering bestaat uit een mix van financiële diensten (microkrediet en microverzekering) en niet-financiële diensten (over het algemeen gratis ondersteuning vóór, tijdens en na de financiering). Microfinancieringsinstellingen hebben over het algemeen een sociale missie en streven naar sociale en financiële inclusie.

Professioneel microkrediet is een lening van 500 tot 25.000 euro voor de financiering van investeringen, voorraden, cashflow of garanties. De rentevoet varieert naar gelang de instelling, het bedrag en de looptijd van de lening. Hetzelfde geldt voor de aflossingsperiode (over het algemeen maximaal 60 maanden).

Het is ook mogelijk een microkrediet te combineren met een erelening. Dit is een lening van 0% zonder garantie, die aanvullend is op het microkrediet, voor maximaal een derde van het bedrag.  Deze lening vermindert de kosten van het krediet en maakt een aflossingsperiode van maximaal 2 jaar mogelijk. Dit mechanisme kan worden beschouwd als quasi-equity.

Goed om weten: het is ook mogelijk een microkrediet te koppelen aan een banklening voor financiële behoeften van meer dan 25.000 euro en in gevallen waarin de bank niet genoeg elementen heeft om alleen te staan.

Er zijn vier instellingen in België: