Vreemd vermogen op middellange en lange termijn Microkrediet

Vreemd vermogen op middellange en lange termijn

Krediet op middellange en lange termijn is over het algemeen bestemd voor de financiering  van investeringen of voor de aanvulling van het bedrijfskapitaal (= tekort (of overschot) aan langetermijnmiddelen dat ter beschikking van de onderneming blijft om zijn bedrijfscyclus te financieren).

Financiering van investeringen

Voor financiering van investeringen is een mix van eigen vermogen en kredieten aangewezen. 

Bij een investering wordt het best ook de aanvullende behoefte aan bedrijfskapitaal in rekening gebracht, omdat groei meestal leidt tot een grotere behoefte aan financiering op korte termijn.

Aanvulling van bedrijfskapitaal

Algemeen gesteld wordt bedrijfskapitaal deels gefinancierd door permanent vermogen (kapitaal of eigen vermogen) en deels door bancair krediet. 

Wat bedrijfskapitaal betreft, wordt het financieringstekort berekend als volgt: (klantenvorderingen + roterende voorraden) – leveranciersschulden.

Overzicht van financieringsvormen

Kredietvormen om alle soorten investeringen te financieren of om het bedrijfskapitaal aan te vullen zijn o.a.: