• 29 januari 2021

    De banken blijven zich volop inspannen om alle consumenten, bedrijven en zelfstandigen die onder financiële druk staan door de coronacrisis te ondersteunen. De banken nemen daarbij het engagement om alle gezonde, levensvatbare bedrijven met toekomstperspectieven doorheen deze crisis te loodsen.

  • 17 december 2020

    De coronacrisis weegt sterk op de economische activiteit. Ondernemingen hebben dan ook minder nood aan kredieten om werkkapitaal en investeringen te financieren. In het derde trimester van 2020 werden opnieuw minder ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2019. Die daling vertaalde zich ook in de productie van nieuwe kredieten.