Alles wat je moet weten over de garantieregeling van de overheid voor bedrijven en zelfstandigen

24/07/2020

Nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden

Midden april heeft de federale overheid een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Die regeling ging met terugwerkende kracht in op 1 april.

De garantieregeling heeft volgende kenmerken:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 40 miljard euro.
 • Het betreft een verplicht systeem waarbij alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 31 december 2020 worden verstrekt, onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Nieuwe kredieten en kredietlijnen met een looptijd tussen de 12 en 36 maanden

Naast bovenstaande garantieregeling, heeft de federale overheid in juli ook een garantieregeling geactiveerd voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een looptijd van meer dan 12 maanden en maximum 36 maanden.

De garantieregeling heeft volgende kenmerken:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 10 miljard euro.
 • Het betreft een optioneel systeem waarbij nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een looptijd van meer dan 12 maanden en maximum 36 maanden die tot en met 31 december 2020 worden verstrekt onder de garantieregeling vallen voor zover de bank en de klant hiervoor opteren.
 • Doelgroep: alle KMO’s
 • Alle ondernemingen komen in aanmerking met uitzondering van:
  • Ondernemingen waartegen een collectieve insolventieprocedure loopt;
  • Ondernemingen die reddingssteun (die niet terugbetaald is) of herstructureringssteun hebben ontvangen, en nog steeds onderworpen zijn aan een herstructureringsplan.
 • De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • 80% van de risicoverdeling is voor de overheid en 20% is voor de financiële sector.

Meer weten?

Meer over: