Economische context weegt op kredietverlening aan ondernemingen

11/12/2012

De kredietverlening aan ondernemingen daalt voor het derde trimester op rij. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers. De cijfers van de Nationale Bank tonen evenwel aan dat er tussen eind september en eind oktober ruim 1 miljard euro aan bijkomend krediet aan bedrijven werd verleend.

Eind september bedroeg het uitstaand bedrag aan kredieten aan ondernemingen volgens het Observatorium van de Nationale Bank van België 116 miljard euro. Eind oktober was het totale uitstaande bedrag evenwel ruim 117 miljard EUR, ruim één miljard méér.

De diepere analyse van deze cijfers moet nog gebeuren, maar ze blijken toch aan te geven dat de banken hun verantwoordelijkheid bij de financiering van de economie tenvolle blijven nemen.

 

Economische context laat zich gevoelen in derde kwartaal

In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 was de kredietverlening aan ondernemingen gekrompen van juli tot september 2012. Het volume aan ondernemingskredieten bedroeg nagenoeg 129 miljard EUR per eind september 2012 volgens cijfers van Febelfin, dat in tegenstelling tot het Observatorium van de Nationale Bank van België ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in zijn berekening opneemt.

Het aantal aanvragen voor ondernemingskredieten daalde in het derde trimester met 11% ten opzichte van het derde trimester van 2011. In bedrag vroegen ondernemingen ruim 16% minder krediet dan in het derde trimester van 2011.

Ook de toegekende ondernemingskredieten daalden in het derde trimester van dit jaar ten opzichte van het derde trimester van 2011: in aantal met 16% en in bedrag met 24%.

Deze negatieve cijfers houden verband met de moeilijke economische context, die kan wegen op de kredietwaardigheid van een dossier, en met het lage ondernemersvertrouwen. Nochtans wordt er in België nog steeds krediet aan ondernemingen verstrekt tegen erg voordelige tarieven die tot de laagste in Europa behoren. De gemiddelde gewogen interestvoet bedroeg in september 2012 2,98%. Dat is nog steeds het op één na laagste tarief ooit, na de 2,97% van juli 2012.

Febelfin heeft er bij zijn leden voor gepleit, na recente ruggenspraak met de Nationale Bank, om goede kredietdossiers alle kans te blijven bieden. Febelfin heeft zijn leden ook verzocht bijzondere inspanningen te leveren om beslissingen in kredietdossiers uit te leggen en te duiden, vooral bij kmo’s en zeer kleine ondernemingen.

 

Nood aan alternatieven

Om de daling te stuiten, zijn er echter bijkomende stimuli nodig. Om te vermijden dat de financiering van de economie in het gedrang zou komen, heeft Febelfin verschillende federale en regionale overheden gecontacteerd om samen te onderzoeken op welke manier extra zuurstof kan gegeven worden aan de economie. Ook met de Nationale Bank van België en met verschillende ondernemersfederaties wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de tafel liggen onder meer voorstellen voor de creatie van projectobligaties en kmo-fondsen.

Met Vlaams minister-president Kris Peeters werd op 13 november 2012 al een beginselakkoord bereikt over verschillende concrete initiatieven. Dat beginselakkoord wordt nu verder uitgewerkt. Vandaag, 11 december 2012, geeft Febelfin duiding over de initiatieven en hun uitwerking tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

De gesprekken met de andere Gewesten over gelijkaardige initiatieven zijn volop aan de gang.

 

Bijlagen - grafieken

1. Kredietomloop

In september 2012 bedraagt de omloop aan kredieten aan ondernemingen (1) nagenoeg 129 miljard euro. Hiermee bevindt de omloop zich ongeveer op het niveau van vorig jaar.

Kredieten aan ondernemingen op recordhoogte

 

Uit de statistieken van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) blijkt dat het volume van kredieten aan ondernemingen tussen eind september en eind oktober is toegenomen met ruim 1 miljard. Eind oktober bedraagt het volume ondernemingskredieten volgens de Nationale Bank ruim 117 miljard EUR.

 

2. Kredietaanvragen : vergelijking op trimestriële basis

Het aantal kredietaanvragen ligt in het derde trimester van 2012 11% lager dan in het derde trimester van het voorgaande jaar.

Wat betreft het volume van de kredietaanvragen is er een afname met iets meer dan 16%.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietaanvragen. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

 

3. Kredietproductie : vergelijking op trimestriële basis

In het derde trimester van 2012 daalde het aantal verstrekte kredieten met 16,7%.

Het volume aan verstrekte ondernemingskredieten daalde met 24,7% ten opzichte van het derde trimester van 2011.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietproductie. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

 

4. Weigeringsgraad

Uit de evolutie van de index met betrekking tot de weigeringen blijkt dat weigeringsgraad in het derde trimester van 2012 hoger is dan in de vorige trimesters. De minder gunstige conjunctuur weegt op de kwaliteit van de ingediende kredietdossiers.

 

N.B.: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008

 

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

 

(1) In de bevraging door Febelfin ligt het bedrag van de ondernemingskredieten in omloop hoger dan die van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen), aangezien Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart brengt.

Meer over: