Advies nodig

Indien u voor het opmaken van uw kredietaanvraag op zoek bent naar objectief advies en/of ondersteuning kunt u, los van uw bankier, altijd een beroep doen op een adviseur zoals een boekhouder, accountant, fiscalist, belastingconsulent of bedrijfsrevisor. Met hun kennis en ervaring kunnen zij ondernemingen helpen bij de uitwerking van financieringsoplossingen en bij de voorbereiding van een kredietdossier, tijdens de verschillende stadia van het kredietverleningsproces. Bovendien vormt u samen met uw bankier en adviseur een goed team om te zoeken naar een financiering die optimaal tegemoetkomt aan de behoeften van uw onderneming.

Die adviseurs zijn gebonden door de deontologische regels van de International Federation of Accountants. In die regels ligt de nadruk op integriteit en objectiviteit en op het verbod om welbewust in verband te worden gebracht met verslagen, verklaringen of andere informatie die een wezenlijk foute, misleidende of ondoordachte stellingname bevatten.

Zij zijn eveneens gebonden door strikte onafhankelijkheidsregels. Bj overtreding van die regels gelden er  tuchtstraffen gaande van een waarschuwing tot een definitieve schrapping. Zij mogen geen activiteiten uitoefenen als kredietbemiddelaar, financieringsinstelling noch andere handelsactiviteiten verrichten die hun onafhankelijkheid in het gedrang zouden kunnen brengen of hen in een situatie van belangenconflict plaatsen. Ter wille van hun objectiviteit mogen zij evenmin commissielonen ontvangen met betrekking tot de opdrachten.

Meer informatie is te vinden op de websites van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulentenhet Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Beroepstinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.  

 

Tags: