Nieuws

 • 21 mei 2014

  De financiële sector heeft sinds de lancering van de volkslening begin dit jaar - op 1 januari 2014 – 1,198 miljard EUR opgehaald.(1) Vooral volksleningen onder de vorm van een kasbon konden op het nodige succes rekenen.

  Vier maanden na de start (tussen 01/01 en 30/04)  na de start kan de volkslening dan ook steeds meer mensen bekoren.

 • 10 april 2014

  Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken voortaan een regionale bevoegdheid.

 • 7 april 2014

  Op 31 december 2013 is de wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad (klik hier voor de publicatie). 

 • 20 maart 2014

  In de loop van 2013 steeg het volume aan ondernemingskredieten met 1,5 miljard EUR. Achter dit cijfer van de Barometer voor ondernemingskredieten[1] gaat echter een volatiel verloop schuil. 2013 begon sterk met een piek tot 129,4 miljard EUR[2] aan uitstaand ondernemingskrediet in het eerste kwartaal maar na een daling in de zomerperiode volgde alsnog een sterk laatste kwartaal als positieve afsluiter.

 • 7 maart 2014

  Sinds de lancering op 1 januari 2014 heeft de financiële sector 788 miljoen EUR opgehaald via de volksleningen. Deze volksleningen bieden de spaarder de mogelijkheid om in te tekenen op een product waarbij hij weet dat het wordt vertaald in financiering voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het lage monetaire renteklimaat stelt Febelfin vast dat de volkslening een duidelijk publiek weet aan te spreken. De financiële instellingen wensen dan ook ten volle hun rol te spelen in het aanbieden van dergelijke volksleningen.

 • 27 november 2013

  Uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers, blijkt dat het volume aan ondernemingskredieten de laatste maanden terugvalt na een stijging gedurende het eerste deel van 2013. Toch noteren we op basis van de gegevens van Febelfin nog een stijging van € 941 miljoen op jaarbasis (september 2012 - september 2013). 

 • 29 oktober 2013

  Ondernemingen die naar hun bank stappen om een project te laten financieren, moeten een goed kredietdossier kunnen voorleggen. Dat wil echter niet zeggen dat de banken geen financiering meer zouden verlenen. De recentste cijfers tonen zelfs het tegendeel aan. In een artikel van het magazine BNK wordt dieper ingegaan in het verhaal van de bedrijfskredieten. Onder meer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder bij Febelfin deelt zijn visie met de lezers.

 • 8 oktober 2013

  In het tweede trimester van 2013 werden er in verhouding tot de aanvragen minder kredieten geweigerd dan in hetzelfde trimester van 2012. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers. De weigeringsgraad komt zo lager te liggen dan in hetzelfde kwartaal van de voorbije vier jaar. Dit geeft duidelijk aan dat de banken hun kerntaak, met name de financiering van de economie, ten volle blijven vervullen, ondanks de verslechterde economische context.

 • 1 juli 2013

  De omloop van de kredieten die de Belgische niet-financiële vennootschappen bij de in België gevestigde banken eind mei 2013 hadden opgenomen bereikte een bedrag van 119.813 miljoen EUR (historisch hoogtepunt), of precies evenveel als eind april 2013.

 • 10 juni 2013

  Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten is in het eerste trimester van dit jaar opnieuw toegenomen en bedraagt ruim 130 miljard EUR. Daarmee ligt het uitstaande bedrag opnieuw iets hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers.

Pagina's