Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met een nieuwe kredietaanvraag?

Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan de kredietbemiddelaar u concrete hulp bieden bij de aanvraag of weigering van een nieuw of bijkomend krediet. Hij komt ook tussenbeide wanneer u problemen ondervindt die enkel door een commerciële beslissing van de kredietgever kunnen worden opgelost. Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken voortaan een regionale bevoegdheid.De Waalse overheid had reeds een bemiddelingsdienst voor kredieten ingericht, met name Concileo. De dienstverlening van de kredietbemiddelaar wordt in Vlaanderen voortaan georganiseerd vanuit het Agentschap Ondernemen.

Voor meer informatie klik hier