Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met mijn bestaand krediet?

In de eerste plaats richt u zich tot de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u aankloppen bij de Ombudsdienst van de financiële sector, die alle klachten met betrekking tot bestaande kredieten behandelt. Ga naar de website van de Ombudsdienst voor de contactgegevens.