Risicospreiding

Risicospreiding

Steun aan bedrijven is sinds lange tijd een regionale bevoegdheid: elk gewest heeft bijgevolg zijn eigen beleid, aangepast aan zijn economische realiteit en aan de prioriteiten van zijn regering.

De mogelijkheden kunnen net zoals de toekenningscriteria enorm variëren van het ene gewest tot het andere en de materie is vaak complex. Wat niet belet dat we bepaalde algemene tendensen kunnen onderscheiden. 

Als het risico voor kredietverstrekking te groot is voor één partij kan het risico gespreid worden.

Een achtergestelde lening is hiervoor een uitgelezen mogelijkheid aangezien ze beschouwd wordt als zo goed als eigen vermogen. Bij een dergelijke lening wordt de kredietgever bij een faillissement pas na alle andere schuldeisers betaald. Deze lening helpt de ondernemer om andere financieringsbronnen aan te spreken en wordt bij vereffening als één van de laatste schuldeisers terugbetaald.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de GIMB (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel) tussenkomen bij de financiering van de oprichting, reorganisatie of uitbreiding van de onderneming.

Brustart heeft als taak oplossingen te bieden bij financieringsproblemen waarmee Brusselse ondernemingen in hun startfase te kampen hebben.

Brucofin en Brupart staan leningen toe in cofinanciering met de banken.

Brusoc financiert de sociale economie en de zeer kleine ondernemingen.

Exportbru biedt financiering aan voor ondernemingen die wensen te exporteren of zich te vestigen in het buitenland.

Screen.Brussels business biedt financieringsoplossingen aan voor Brussels audiovisuele ondernemingen.