Risicospreiding

Risicospreiding

Steun aan bedrijven is sinds lange tijd een regionale bevoegdheid: elk gewest heeft bijgevolg zijn eigen beleid, aangepast aan zijn economische realiteit en aan de prioriteiten van zijn regering.

De mogelijkheden kunnen net zoals de toekenningscriteria enorm variëren van het ene gewest tot het andere en de materie is vaak complex. Wat niet belet dat we bepaalde algemene tendensen kunnen onderscheiden. 

Indien het risico voor kredietverstrekking te groot is voor één partij kan het risico gespreid worden.

Een achtergestelde lening is hiervoor een uitgelezen mogelijkheid aangezien ze beschouwd wordt als zo goed als eigen vermogen. Bij een dergelijke lening wordt de kredietgever bij een faillissement pas na alle andere schuldeisers betaald. Deze lening helpt de ondernemer om andere financieringsbronnen aan te spreken en wordt bij vereffening als één van de laatste schuldeisers terugbetaald.

Een achtergestelde lening wordt toegekend in combinatie met een bankkrediet.

Via diverse filialen kan ook de steun bekomen worden voor specifieke financieringsbehoeften.

Wallonie Entreprendre

Ondernemingen gevestigd in het Waals Gewest kunnen terecht bij Wallonie Entreprendre.

Prêt coup de pouce 

De prêt coup de pouce is een lening van een particulier aan een startend bedrijf met fiscaal voordeel voor de kredietgever.