Crowdfunding in België

19/05/2015

Crowdfunding of participatieve financiering heeft de wind in de zeilen. Blijkbaar wordt crowdfunding overal ter wereld in toenemende mate beschouwd als een alternatief voor de klassieke vorm van financiering. Ook België speelt in op die trend, weliswaar in geringere mate in vergelijking met andere landen. Hierna volgt een overzicht van de stand van zaken op het gebied van crowdfunding in België.

Welke formules bestaan er?

Vooraleer men een beroep doet op crowdfunding voor de financiering van een project, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de vier belangrijkste formules en de bijbehorende platforms:

  • Equity Crowdfunding (My Micro Invest…)
  • Lending Crowdfunding (Look & Fin…)
  • Reward Crowdfunding (Kiss Kiss Bank Bank…)
  • Donation Crowdfunding

Meer informatie over de bestaande modellen en platformen kan hier worden teruggevonden. 

Cijfergegevens over crowdfunding in België

Eind 2014 maakte KPMG een studie over crowdfunding in België, waaruit in het algemeen blijkt dat het aantal transacties en het bijeengebrachte bedrag aan geld in stijgende lijn gaan, maar dat de resultaten zwakker zijn in vergelijking met die in onze buurlanden.

Met iets meer dan 2 miljoen EUR aan opbrengst kende crowdfunding inderdaad een stijging met 80% in vergelijking met 2013. Toch mag daaruit niet worden afgeleid dat België een goede leerling is vergeleken met onze buurlanden: de Belgen zouden 0,11 EUR aan crowdfunding spenderen, de Fransen echter 1,20  EUR, de Nederlanders 1,58 EUR en de Britten 1,78 EUR.

Uit de studie van KPMG blijkt ook dat in België gemiddeld 21.000 EUR voor een crowdfundingproject wordt bijeengebracht. Een belangrijk gegeven is dat 85 % van het bijeengebrachte geld naar handelsprojecten gaat.

Ten slotte gaat KPMG ervan uit dat crowdfunding exponentieel zal groeien: 4.170.000 EUR in 2015 en 6.645.000 EUR in 2016.

Enkele ontwikkelingen

De jongste maanden hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan inzake crowdfunding zowel met betrekking tot de platforms en de banken als op juridisch vlak.

Voorbeelden:  

  • Kiss Kiss Bank Bank, een Frans platform, is sedert februari 2014 beschikbaar in België.
  • Voortdurend worden er nieuwe platforms opgericht (zoals BeFund en Crowd’in ter ondersteuning van de plaatselijke economie in Luik).
  • Bepaalde banken sluiten partnerschappen met platforms of ontwikkelen zelf platforms. In december 2014 lanceerde KBC Bolero, bestemd voor de KMO’s onder haar klanten. BNP Paribas Fortis en Keytrade Bank zijn een partnerschap aangegaan met My Micro Invest.
  • De regelgeving betreffende crowdfunding in België is gewijzigd. Het federaal Parlement heeft besloten dat het drempelbedrag waaronder een crowdfundingtransactie  niet onder het ‘openbaar beroep op het spaargeld’ valt, van minder dan 100.000 EUR op minder dan 300.000 EUR wordt gebracht. Voor het geïnvesteerde bedrag geldt echter wel een maximum van 1.000 EUR.
  • In 2013 en 2014 publiceerde het European Crowdfunding Network een overzicht van de diverse regels die van toepassing zijn op crowdfunding, in een verslag op zijn website. De bedoeling van het European Crowdfunding Network is om initiatieven voor te stellen die moeten zorgen voor meer transparantie en harmonisering van de regels in de verschillende landen.
  • ….

Ter informatie: 1819

Aanvullende informatie en enkele nuttige links kunnen worden gevonden in een artikel op de website van 1819, een telefonische eerstelijns informatiedienst die opgestart werd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar starters of bedrijfsleiders van bestaande ondernemingen in Brussel terechtkunnen met al hun praktische vragen over het opstarten en runnen van een bedrijf.

Meer over: