Crowdfunding

Crowdfunding (= financiering door de massa) is een alternatieve vorm van financiering voor de KMO en een wijze van financiering waarbij investeerders en ondernemers in direct contact worden gebracht via een online-platform.

Ondernemers die een moeilijk toegang kennen tot de traditionele financiering kunnen via crowdfunding een startkapitaal ophalen bij het publiek om vervolgens (eventueel) te kunnen aankloppen bij professionele investeerders. 

Er zijn 4 verschillende types van crowdfunding:

  • Donatie en sponsoring: De investeerder is bereid zijn geld te schenken zonder enige tegenprestatie. Dit type van crowdfunding heeft meestal een sociaal karakter. 
  • Reward-based en voorverkoop: De investeerder is bereid zijn geld te schenken mits een niet-financiële beloning. Deze beloningen bestaan vaak uit het product of dienst waarvoor het geld wordt ingezameld.  
  • Schuldfinanciering via lening: De investeerder is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte tot terugbetaling, mogelijk inclusief een vooraf overeengekomen intrest.
  • Participatie via aandelen: De investeerders zijn bereid in een onderneming te investeren zonder belofte tot terugbetaling, maar in ruil hiervoor krijgen ze een bepaald deel van de aandelen.Deze vorm van crowdfunding sluit nauw aan bij het aantrekken van private investeerder van durfkapitaal. 

In België is crowdfunding onderhevig aan een wettelijk kader

  • Indien u meer dan 100.000 euro wenst op te halen dan bent u onderhevig aan de prospectusplicht en moet u een prospectus indien bij de FSMA. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de FSMA.  
  • Er is een vrijstelling van de prospectusplicht tot 300.000 euro opgehaalde middelen indien er per investeerder maximaal 1000 euro wordt opgehaald. Er kan ook gekozen worden om dit maximum per persoon per project te overschrijden, maar dan geldt de prospectusplicht wel.

Crowdfundingplatformen: 

Meer informatie? 

  • Op de website van het Agentschap Ondernemen is heel wat informatie terug te vinden over crowdfunding. 
  • In 2013 hebben STIBBE en KPMG een studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid over crowdfunding. Deze studie brengt crowdfunding in België in kaart en analyseert de opdracht van de overheid. U vindt de studie hier terug. 
  • De FSMA stelt op haar website ook heel wat informatie ter beschikking inzake het wettelijk kader en waarmee u als promoter van een project rekening moet houden bij het ophalen van gelden. 
  • Ook de Europese Commissie stelt op haar website informatie ter beschikking over crowdfunding.